Miškotvarkos projektų rengimas

Miškotvarkos projektas – svarbus dokumentas, kuriame nurodoma objektyvi ir tiksli informacija apie Jūsų mišką, savininko veiksmų planas, o taip pat terminas, per kurį iškirstas miškas turi būti atkurtas. Jis yra privalomas, jeigu miško valda didesnė kaip 3 ha ir kertami brandūs medynai. Taip pat miškotvarkos projektas yra reikalingas kiekvienam miško savininkui,  norinčiam racionaliai ūkininkauti, spręsti apie savo valdos vertę, vykdyti reikalingus kirtimus, miško atkūrimo darbus, kitas priemones, reikalingas valdos vertei padidinti. Jame pateikiama detali informacija apie kiekvieną taksacinį sklypą, taip pat gamtosauginiai ir kiti apribojimai.

Miškotvarkos projekto galiojimo trukmė yra ribota ir priklauso nuo jūsų turimo miško ploto. Jei miško dydis yra daugiau nei 10 ha – projektas numatomas 10 metų, jei mažiau – 20 metų. Mes galime parengti miškotvarkos projektą pagal jūsų individualius pageidavimus, laikantis galiojančių įstatymų. Pateiksime jums su reikalingomis institucijomis suderintą ir valstybinės miškų tarnybos užregistruotą projektą, kad galėtumėte toliau sklandžiai tęsti savo veiklą.

Mūsų misija – padėti žmonėms, rūpintis gamta, augti.