Miško bendrasavininkų nesutarimų sprendimas

Dažnai pasitaiko tokių atvejų, kai tarp kelių vieno miško savininkų kyla konfliktas dėl miško naudojimo, pardavimo, kirtimo ar kitų su miškotvarka susijusių klausimų. Tokius nesklandumus jums nesunkiai padės išspręsti mūsų srities specialistai, pasitelkę savo patirtį ir reikalingas žinias, objektyviai įvertinę situaciją ir parinkę tinkamiausius problemos sprendimo būdus.

Mūsų misija – padėti žmonėms, rūpintis gamta, augti.