Biržių rėžimas

Biržių rėžimu vadinamas kertamo miško ploto, suprojektuoto miškotvarkos projekte, biržių pažymėjimas natūroje ir įstatymais nustatytų dokumentų paruošimas. Plyno kirtimo biržėse pažymimos biržės ribos ir kampai, pažymimi paliekami medžiai, kad kirtėjams būtų aišku, ką ir kur kirsti, kuriuos medžius palikti nekirstus. Biržės natūroje apmatuojamos, parengiami brėžiniai, medienos apmatavimo ir tūriavimo lapai.

Darbų sudėtis priklauso nuo kirtimo rūšies ir nuo to, ar yra galiojantis miško valdos individualus miškotvarkos projektas. Parengti miško atrėžimo dokumentai pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai, kurios teritorijoje yra miškas. Biržių atrėžimo tvarka aprašyta Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse.  Turėdami ilgametę patirtį tikslingai ir kokybiškai paženkliname biržes natūroje, parengiame visus reikiamus dokumentus, būtinus gauti leidimą miškui kirsti.

Mūsų misija – padėti žmonėms, rūpintis gamta, augti.